Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΥΑΚ

Στήλη: Νέα

Υπό την Προεδρία του Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη, πραγματοποιήθηκε χθες, στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, η δεύτερη διευρυμένη συνεδρίαση με τη συμμετοχή όλου του επιστημονικού προσωπικού των τριών ΔΕΥΑ και εκπροσώπους από τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου.

Τα θέματα αφορούσαν:

1. Το πρόβλημα της ύδρευσης στον πρώην Δήμο Ηρακλειδών

2. Τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

3. Τη λειτουργία του Βιολογικού της Καρδάμαινας

4. Την προώθηση των μελετών κατασκευής των αποχετευτικών δικτύων της Καρδάμαινας και του πρώην Δήμου Δικαίου

5. Το έργο της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών

6. Την οικονομική αποτύπωση των τριών ΔΕΥΑ.

Στις άμεσες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το θέμα της ύδρευσης στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες περιλαμβάνεται ο καθαρισμός και η σωστή αξιοποίηση των γεωτρήσεων, παράλληλα με τη συνέχιση των μετρήσεων για την ποιότητα του νερού.

Επίσης, στις άμεσες ενέργειες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση παραλαβής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του Βιολογικού της Καρδάμαινας καθώς και το αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των ανεμογεννητριών.

Στους άμεσους στόχους παραμένει και η διαδικασία ενοποίησης των υπηρεσιών και των δράσεων των τριών ΔΕΥΑ που θα συμβάλουν καίρια στην αναπτυξιακή πορεία του νέου Δήμου.

Στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό αποφασίστηκε η σύνταξη των απαραίτητων οικονομοτεχνικών μελετών που αφορούν στα δίκτυα ύδρευσης, την ποσότητα και την ποιότητα του νερού στις Δημοτικές Κοινότητες Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου, με στόχο τη σωστή ιεράρχηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων και την οριστική επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος.

Στον τομέα της οικονομικής αποτύπωσης και διαχείρισης των τριών ΔΕΥΑ αποφασίστηκε η αναλυτική καταγραφή των υποχρεώσεών τους και η λήψη των αναγκαίων δράσεων για την εξυγίανσή τους.