Διαβούλευση για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών

Στήλη: Νέα

11-3-11-

Σε δημόσια διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr, βρίσκεται το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις».

Στόχος της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης, η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο του ν.3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις», είναι η δημιουργία συνθηκών αρμονικής ανάπτυξης της αγοράς των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).

Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, γνωστές και ως ESCOs (δηλαδή Energy Service Companies), παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες ή εφαρμόζουν μέτρα, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το κτήριο ενός χρήστη, αναλαμβάνοντας ολοκληρωμένα έργα, από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, ως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος, αναλαμβάνοντας παράλληλα τεχνολογικό και επενδυτικό ρίσκο.

Με την Υπουργική Απόφαση δημιουργείται Μητρώο των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και αντίστοιχος Κώδικας Δεοντολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011