Η Ομάδα Διοίκησης Έργου για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Στήλη: Νέα

Δήμος Κω

Με απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΕ-9Ε), συστήθηκε στο Δήμο της Κω Ομάδα Διοίκησης Έργου για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα αναλάβει τα προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των υπαλλήλων και των στελεχών των παραγωγικών τάξεων.

Η ομάδα διοίκησης έργου δια βίου μάθησης θα αποτελείται από τους:

1. Μήτρου Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Πάχο Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3. Χασαπλαδάκη Δημήτριο, Διευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω

4. Καμπανή Κώστα, Διευθυντή ΚΕΚ «Ένα»

5. Καραγιάννη Νικόλαο, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Κω

6. Χατζηγιακουμή Καλλιόπη, Δημοτική Υπάλληλο, υπεύθυνη Γραφείου Προσωπικού Δήμου Κω

7. Μπουζιώτα Σωτήρη, Πολιτικό Μηχανικό και

8. Ζώη Αναστάσιο, Οικονομολόγο

Πρόεδρος της ομάδας διοίκησης έργου ορίζεται ο Χασαπλαδάκης Δημήτριος και Γραμματέας ο Καραγιάννης Νικόλαος, Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Κω.

Σκοπός της ομάδας διοίκησης έργου δια βίου μάθησης είναι η εξειδίκευση και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης.

Η ομάδα διοίκησης έργου δια βίου μάθησης θα συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.