Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζηπάρι

Στήλη: Νέα

256

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω και το Γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας της Κοινότητας Ασφενδιού ανακοινώνεται ότι, από Δευτέρα 06 Ιουνίου 2011, ισχύουν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις οδών) στο κέντρο του Ζηπαρίου.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το πρώτο διάστημα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.