Η εισήγηση Κ. Καΐσερλη στη συνέντευξη Τύπου

Στήλη: Νέα

*

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Κω 2013
Συνέντευξη Τύπου Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη

Βρισκόμαστε ως χώρα και ως κοινωνία μετά από τρία ολόκληρα χρόνια ανασφάλειας και οικονομικής σύνθλιψης στο σημείο μηδέν. Στο σημείο έναρξης μιας μακράς πορείας τουλάχιστον 10 ετών στην οποία θα πρέπει να ζήσουμε με αυτά που παράγουμε.

Στην πορεία αυτή δεν επιτρέπεται ολιγωρία από κάποιους σε βάρος άλλων, ούτε κερδοσκοπία κάποιων σε βάρος των περισσότερων.

Στην πορεία αυτή δεν επιτρέπονται ο εφησυχασμός, τα λάθη του παρελθόντος, η άγνοια του σκληρού παγκόσμιου ανταγωνισμού και η εγκατάλειψη της ανάγκης για καινοτόμες νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε την κρισιμότητα της οικονομικής κρίσης και άμεσα αποσαφήνισε ότι μόνο με την ενότητα της κοινωνίας, μόνο με την ενεργοποίηση των νέων, μόνο με την χρηστή και δίκαιη διαχείριση μπορεί να ξεπεραστεί η βαθειά οικονομική και ηθική κρίση.

Η Δημοτική Αρχή παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες του Καλλικράτη πρόβλεψε την κρίση και σταμάτησε τα περιττά. Μιλήσαμε για τα δύσκολα χρόνια που έρχονται και όχι για την νέα ευημερία των ποδηλατοδρόμων. Μιλήσαμε για την ενεργοποίηση των νέων και όχι για τις εργολαβίες τύπου Αιγιαλός και λουλουδιών. Στοχεύσαμε σε δράσεις αναζωογόνησης της οικονομίας και όχι σε φανφάρες και φεστιβάλ τοπικής κατανάλωσης. Σταματήσαμε την μάχη και τον διχασμό της πέργολας και μπήκαμε στη μάχη της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού που ενώνουν την κοινωνία.

Και σήμερα μπροστά στα μέτρα της επιτήρησης των οικονομικών των Δήμων και στις σκληρές επιπτώσεις από την αθέτηση τους, ο Δήμος μας είναι προετοιμασμένος, προσαρμόζεται και προχωρά ακόμα περισσότερο στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την οικονομία των δράσεων του.

Για πρώτη φορά και πριν ψηφιστούν τα μέτρα της δημοσιονομικής προσαρμογής των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης, η δημοτική αρχή αποφάσισε να καταθέσει πραγματικό προϋπολογισμό. Προνοήσαμε έγκαιρα για να μην μας επιβληθούν μέτρα που επιφέρουν αυτόματα απολύσεις υπαλλήλων και αυξήσεις των τοπικών τελών και φόρων.

Για πρώτη φορά ο Δήμος μας καταθέτει ετήσιο πρόγραμμα δράσης ενταγμένο απόλυτα στο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα που συντάξαμε στις αρχές του 2011 εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Δήμου μας και όχι από ανεφάρμοστες αναθέσεις μελετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μελετητικά γραφεία. Ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης που είναι αυστηρά προσηλωμένο στις απαιτήσεις των δύσκολων καιρών και που η υλοποίηση του εξαρτάται όχι από το ύψος των πόρων αλλά από τις δικές μας και μόνο δυνάμεις, από την οργάνωση μας και από την απόδοση των στελεχών μας και την συμμετοχή της κοινωνίας μας.

Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενα στάδιο του προγραμματισμού και των ενεργειών μας που αφορούν την αξιολόγηση της εργασίας και των διατιθέμενων πόρων και των αποτελεσμάτων τους.

Σε γενικές γραμμές το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κατανέμει τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου μας ως εξής:

1. Διαθέτουμε πιστώσεις ύψους 2,3 εκ ευρώ και χρησιμοποιούμε ως εργαλείο τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, τις συμπράξεις και τις ομάδες παραγωγών σε καινοτόμες δράσεις που έχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες κάλυψης των ελλειμμάτων του Δήμου στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης και η άλλη αφορά επιχειρηματικές δράσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Μετά το επιχειρησιακό σχέδιο «ΚΩΣ-ΑΣΠΙΣ» που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την ανάπτυξη του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΩΣ-ΕΛΠΙΣ» για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών, σύμπραξης του Δήμου, των επιχειρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και των συναφών με τις δράσεις Υπουργείων.

Στόχος μας είναι με την σύμπραξη του κράτους να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα της δημιουργίας καινοτόμων παραγωγικών επιχειρήσεων και την απασχόληση των ανέργων. Για την υποστήριξη του στόχου αυτού δημιουργήθηκε το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης και προωθούνται η δημιουργία δομών διαχείρισης γνώσεων και δεδομένων, οι δομές διά βίου εκπαίδευσης και η εφαρμογή του Τοπικού Σήματος ποιότητας.

2. Διαθέτουμε 2,1 εκ. ευρώ για την κατασκευή έργων επίλυσης καθημερινών προβλημάτων σωστής διαβίωσης των πολιτών και της συντήρησης του συνόλου της περιουσίας του Δήμου στις υποδομές, στον υπαίθριο εξοπλισμό και στα κτίρια.

3. Διαθέτουμε 2,4 εκ. ευρώ για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων που στοχεύουν α) στην προετοιμασία ώριμων προς εκτέλεση έργων μεγάλης σημασίας, β) στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων τουριστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης περιοχών, γ) στην κατασκευή έργων για την μείωση του σημερινού κόστους των υπηρεσιών και δ) στην κατασκευή συμπληρωματικών έργων υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

4. Στοχεύουμε τα 45 εκ. ευρώ των χρηματοδοτούμενων και σε εξέλιξη έργων να τα φτάσουμε στα 80 εκ ευρώ με έργα κυρίως του θαλάσσιου τουρισμού.

5. Τέλος 4 εκ. ευρώ από τα ανταποδοτικά έσοδα μας αφορούν εξειδικευμένες υπηρεσίες και έργα στον αθλητισμό, τον πολιτισμό τον τουρισμό, την προσχολική και σχολική αγωγή, το περιβάλλον, την καθαριότητα και την κοινωνική μέριμνα.