Νέο Δελτίο Τιμών για 48 φαρμακευτικά προϊόντα (ινσουλίνες)

Στήλη: Νέα

Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 2/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 14/6/2010 και στο οποίο περιλαμβάνονται νέες τιμές σε 48 φαρμακευτικά προϊόντα (Ινσουλίνες), που υπολογίστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα Αγορανομική Διάταξη.

Πρόκειται για διορθωτικό Δελτίο, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ. Αριθ. 3/2010 Αγορανομικής Διάταξης. Με την έκδοση του Δελτίου Τιμών αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα της εμφάνισης ελλείψεων των συγκεκριμένων σκευασμάτων στην αγορά.

 

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΓΕ ΚΩΔ. ΕΟΦ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΝΕΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
55081 260970201 ACTRAPID INJ FL 10MLX100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 9,08 7,90 13,48
55008 260970302 ACTRAPID PENFILL INJ.SOL.FL 5x3MLx100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55146 267110101 APIDRA 100U/ML INJ.SOL. 10ML/VIAL BTx1VIAL 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 16,26 14,15 24,15
55147 267110204 APIDRA 100U/ML INJ.SOL. 5 CARTx3ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 28,32 24,64 42,06
55148 267110304 APIDRA 100U/ML INJ.SOL. 5 PREF. PENSx3ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 28,74 25,00 42,68
55765 267110504 APIDRA INJ SOL 100 IU/ML BTx5 PF PEN (SOLOSTAR)x3ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 28,32 24,64 42,06
56560 225401801 HUMALOG (KwiKPEN) INJ.SOL 100 U/ML BTx 5PF PENx 3ML (3,5MG/ML) 566 ELI-LILLY NED B.V. 32,41 28,20 48,13
56561 225401901 HUMALOG (Mix 25 KwiKPEN) INJ.SUS 100 U/ML BTx 5PF PENx 3ML (3,5MG/ML) 566 ELI-LILLY NED B.V. 32,41 28,20 48,13
56562 225402001 HUMALOG (Mix 50 KwiKPEN) INJ.SUS 100 U/ML BTx 5PF PENx 3ML (3,5MG/ML) 566 ELI-LILLY NED B.V. 32,41 28,20 48,13
53962 225401501 HUMALOG BASAL INJ SUSP BTx5 CARTR.x3MLx100IU/ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 28,17 24,51 41,83
53963 225401701 HUMALOG BASAL PEN INJ SUSPBTx5 PENx3MLx100IU/ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 29,18 25,39 43,33
53053 225400302 HUMALOG INJ SOL 5CARTx3MLx100IU/ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 28,17 24,51 41,83
52849 225400101 HUMALOG INJ.SOL BTx1 VIALx10ML (100IU/ML) 566 ELI-LILLY NED B.V. 15,59 13,56 23,15
53955 225400601 HUMALOG-MIX 25 INJ.SUS. BT 1VIALx10ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 15,59 13,56 23,15
53956 225401001 HUMALOG-MIX 50 INJ.SUS. BT 1VIALx10ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 15,59 13,56 23,15
53957 225400701 HUMALOG-MIX25 INJ SUSP 5CARTR.x3MLx100IU/ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 28,17 24,51 41,83
53958 225400901 HUMALOG-MIX25 INJ SUSP 5PENx3MLx100IU/ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 29,18 25,39 43,33
53959 225401101 HUMALOG-MIX50 INJ SUSP 5CARTR.x3MLx100IU/ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 28,17 24,51 41,83
53960 225401301 HUMALOG-MIX50 INJ SUSP 5PENx3MLx100IU/ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 29,18 25,39 43,33
53954 225400501 HUMALOG-PEN INJ SOL 5PENSx3MLx100IU/ML 566 ELI-LILLY NED B.V. 29,18 25,39 43,33
53965 189381705 HUMULIN (NPH) CARTRIDGE INJ SUSP 5CARTR.x3MLx100IU/ML SE PEN 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 26,33 22,91 39,10
51764 189380301 HUMULIN INJ SOL REG 100IU/ML 1VIALX10ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 10,06 8,75 14,94
51765 189380401 HUMULIN INJ SUSP.N.P.H. 100IU/ML 1VIALX10ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 10,06 8,75 14,94
51768 189380801 HUMULIN M 30/70 INJ SUSP 100IU/ML 1VIALX10ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 10,06 8,75 14,94
53968 189382105 HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE INJ SUSP 5CARTR.x3MLx100IU/ML SE PEN 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 26,33 22,91 39,10
52643 189383101 HUMULIN M3(30/70) INJ.BT X 5 CARTR. X 3ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 20,63 17,95 30,64
52639 189382701 HUMULIN NPH INJ.BT X 5 CARTR X 3ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 20,63 17,95 30,64
52640 189382501 HUMULIN REG INJ.BT X 5 CARTR X 3ML 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 20,63 17,95 30,64
53971 189381804 HUMULIN-REGULAR CARTRIDGE INJ SOL 5CARTR.x3MLx100IU/ML SE PEN 104 ΦAPMAΣEΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 26,33 22,91 39,10
55287 245830105 LANTUS INJ. SOL. 100IU/ML 1VIALx10ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 32,07 27,90 47,62
55812 245830504 LANTUS INJ.SOL. 100 IU/ML BTx5 PF PEN (SOLOSTAR)x3ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 46,77 40,69 69,45
54917 245830202 LANTUS SOL INJ 5 CARTRIDGESx3MLx100IU/ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 46,10 40,11 68,46
54978 245830303 LANTUS SOL.INJ. 5PENSx3MLx100IU/ML 563 SANOFI-AVENTIS GMBH 48,01 41,77 71,29
55288 269650202 LEVEMIR INJ.SOL. 100U/ML FLEXPENx5PF.PENx3ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 50,49 43,93 74,98
55044 260990302 MIXTARD 10 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55045 260990402 MIXTARD 20 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55082 260990201 MIXTARD 30 INJ FL 10MLX100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 9,08 7,90 13,48
55046 260990502 MIXTARD 30 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55047 260990602 MIXTARD 40 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55048 260990702 MIXTARD 50 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55083 261000201 MONOTARD INJ FL 10MLX100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 9,08 7,90 13,48
54738 248850401 NOVOMIX 30 FLEXPEN 5 PF PENx3MLx100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 30,43 26,47 45,19
54441 244410101 NOVORAPID 1VIAL 10MLx100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 12,31 10,71 18,28
54956 244410402 NOVORAPID FLEXPEN INJ.SOL 5 PENx3MLx100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 32,91 28,63 48,87
54041 244410202 NOVORAPID PENFILL INJ SOL 5CARTR.x3MLx100U/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 29,55 25,71 43,88
55055 261010302 PROTAPHANE PENFILL INJ.SOL.FL 5x3MLx100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 20,19 17,57 29,98
55084 261010201 PROTAPHANE INJ FL 10MLX100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 9,08 7,90 13,48
55085 261020201 ULTRATARD INJ FL 10MLX100IU/ML 243 NOVO NORDISK HELLAS ΕΠΕ 9,08 7,90 13,48