Μνημόνια Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό

Στήλη: Νέα

Σήμερα στη Σόφια, παρουσία του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του Βουλγάρου ομολόγου του Boyko Borisov, έγινε συνάντηση των υπουργικών συμβουλίων των δυο χωρών στο πλαίσιο της 1ης Συνάντησης Ανωτάτου Συμβουλίου Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνάντησης, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος υπέγραψε μαζί με τον όμολογό του Υπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας Vezhdi Rashidov, διμερή Μορφωτική Συμφωνία για τον Πολιτισμό.

Στο Παράρτημα του προγράμματος Συνεργασίας προβλέπονται τα εξής:

Ίδρυση βουλγαρικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα κατ αντιστοιχία του ελληνικού στη Σόφια.

Από κοινού διοργάνωση αρχαιολογικής έκθεσης με θέμα «Ελλάς - Βουλγαρία: σχέσεις και αλληλεπιδράσεις από την πρώιμη αρχαιότητα ως τους ρωμαϊκούς χρόνους».

Προώθηση της συνεργασίας πάνω στη μελέτη, διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού δικτύου Ίσμαρος-Κρούμοβγκραντ αλλά και των τειχών της αρχαίας πόλης των Αβδήρων και του λαξευμένου στο βράχο ιερού, Gluhite Kamani στη Βουλγαρία.

Μετάφραση ελληνικών και βουλγαρικών επιστημονικών εκδόσεων που αφορούν σε ιστορικά μνημεία των δυο χωρών και στις δυο γλώσσες.

Στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Οργάνωση εκδήλωσης στη Σόφια προς τιμήν ενός Έλληνα λογίου ο οποίος έζησε στην περιοχή της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού όπως ο Θεόφιλος Καΐρης ή ο Ευγένιος Βούλγαρης και του οποίου το έργο είχε επίδραση στη βουλγαρική διανόηση. Παρόμοια εκδήλωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν Βούλγαρου λογίου της ίδιας περιόδου ο ποίος μετείχε της ελληνικής Παιδείας.

Διοργάνωση κοινής εκδήλωσης προς τιμήν εκπροσώπων της ποίησης του 19ου αιώνα όπως ο Βούλγαρος G. Purlichev και ο Έλληνας Α. Χριστόπουλος.

Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ του Εθνικού Θεάτρου «Ivan Vazov» της Βουλγαρίας και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Συνεργασία στον τομέα του Πολιτιστικού Τουρισμού με βάση τις Πολιτιστικές Διαδρομές στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Δελφών για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές.

Συνεργασία μεταξύ της ελληνικής και της βουλγαρικής κρατικής συμφωνικής ορχήστρας.

Ο κος Γερουλάνος υπέγραψε επίσης Πρωτόκολλο Τουριστικής Συνεργασίας με τον ομόλογό του Υπουργό Οικονομίας Ενέργειας και Τουρισμού κ. Traycho Traykov, το οποίο προβλέπει τα εξής:

Διερεύνηση της δυνατότητας προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού με έμφαση στις διαδρομές του κρασιού, με σκοπό την ενίσχυση του περιφερειακού τουρισμού και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών προτερημάτων των δύο χωρών.

Ενθάρρυνση των εθνικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για απευθείας συνεργασίες με στόχο την από κοινού κατάρτιση τουριστικών προγραμμάτων.

Διερεύνηση της δυνατότητας προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού για προσκυνητές και περιηγητές, δεδομένου του πολιτιστικού πλούτου των δυο χωρών στον τομέα αυτό.

Σύσταση προς τους κλάδους στον τομέα του yachting, της κρουαζιέρας, των χιονοδρομικών κέντρων, των spa και της θαλασσοθεραπείας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Την προώθηση του τουρισμού των χειμερινών αθλημάτων.

Ανταλλαγή εμπειρίας στον τομέα του τουριστικού promotion, planning και marketing.

Ανταλλαγή τουριστικού προωθητικού υλικού (αφίσες, κατάλογοι, βίντεο, dvd, κτλ).

Ενθάρρυνση της από κοινού διοργάνωσης famtrips, διασκέψεων, συνεδρίων, φεστιβάλ, εκθέσεων και πολιτιστικών εβδομάδων.

Τη δημιουργία προγράμματος κοινωνικού αλλά και σχολικού τουρισμού.

Την κατάρτιση κοινών τουριστικών πακέτων για επισκέπτες από την Κίνα, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α.

Την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων, των εθνικών κανονισμών και των διαδικασιών.

Την ενημέρωση για επενδυτικές δυνατότητες που προκύπτουν στις δυο χώρες.

Συνεργασία για την προώθηση και διασφάλιση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και οικοτουριστικών προγραμμάτων.

Τη διερεύνηση για δημιουργία κοινών τουριστικών μονοπατιών που να συνδυάζουν ορεινά και παράκτια τοπία.

Ανταλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών που εφαρμόζονται στα τουριστικά εκπαιδευτικά ιδρύματα των δυο χωρών.

Ανταλλαγή φοιτητών του τουριστικού κλάδου για εργασιακή εκπαίδευση- απασχόληση και απόκτηση εμπειρίας.

Ενθάρρυνση των αρμοδίων Αρχών ώστε να εξετάσουν κινήσεις και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διευκόλυνση της τουριστικής μετακίνησης μεταξύ των δυο χωρών.

 

Κοινή διακήρυξη για συνεργασία και στον τομέα των υδάτων

Κοινή διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα των υδάτων υπέγραψαν, σήμερα, στη Σόφια, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και η Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, Nona Karadjova, παρουσία των δύο Πρωθυπουργών των χωρών, Γιώργου Παπανδρέου και Boyko Borisov.

Με τη διακήρυξη αυτή επιβεβαιώνεται η επιθυμία των δύο χωρών για ενέργειες προστασίας των υδάτινων πόρων των ποταμών, δρομολογώντας τις αναγκαίες συντονισμένες δράσεις για την επίτευξη του κοινού σκοπού που είναι η ορθολογική διαχείριση και προστασία της κοινής υδάτινης κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων οι δύο χώρες θα συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία στον τομέα των υδάτων.

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών ποταμών και συγκεκριμένα του Στρυμόνα, του Έβρου του Νέστου και του Άρδα, αποτελεί άμεση ανάγκη και για τις δύο χώρες. Η συνεργασία αυτή, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις μέχρι τώρα διακρατικές συμφωνίες, αποκτά πιο στέρεα θεμέλια στην κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Νερά που κυρίως εκφράζεται με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και την Οδηγία για τις Πλημμύρες.