Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: εφικτές οι διασυνδέσεις των Νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα

Στήλη: Νέα

KoSALive.gr
Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της Μελέτης «Διασυνδέσεις των Νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα» παρουσιάστηκαν σήμερα σε ενεργειακούς φορείς, εταιρείες, εκπροσώπους Υπουργείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία υποδομής που θα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της χρήσης πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση των νησιών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ των νησιών και κυρίως του πλούσιου αιολικού δυναμικού τους.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας αποτελεί πάγια πολιτική διότι εμφανίζει μια σειρά πλεονεκτημάτων, έναντι της ηλεκτροδότησής τους με τοπικούς σταθμούς παραγωγής με καύση πετρελαϊκών προϊόντων. Ειδικότερα:

• Οι τοπικές μονάδες παραγωγής εμφανίζουν υψηλό κόστος που επιβαρύνει την εθνική οικονομία και δημιουργούν τοπικά προβλήματα ρύπανσης.

• Τα νησιά εμφανίζουν μεγάλους ρυθμούς αύξησης της ζήτησης λόγω κυρίως τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και αδυναμία εξεύρεσης νέων θέσεων για τοπικούς σταθμούς και αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού.

• Το αιολικό και ηλιακό δυναμικό των νησιών, αποτελεί εγχώρια καθαρή πηγή ενέργειας, η οποία δυστυχώς σήμερα παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη.

• Τέλος, οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των καλωδίων και των υποβρύχιων διασυνδέσεων κυρίως λόγω της ανάπτυξης των θαλασσίων αιολικών πάρκων στην Βόρεια Ευρώπη, κάνουν περισσότερο τεχνικά υλοποιήσιμο το δύσκολο εγχείρημα της διασύνδεσης όλο και περισσότερων Ελληνικών νησιών.

Με βάση τα παραπάνω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) προκειμένου να ενταχθούν άμεσα στη νέα Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς οι διασυνδέσεις των περισσότερων νησιών και της Κρήτης.

Για την υλοποίηση αυτών των έργων, απαιτείται να λυθούν ζητήματα τεχνικά, χρηματοδοτικά, γραφειοκρατικά, ακόμα και ζητήματα κοινωνικής αποδοχής.

Τα πρώτα συμπεράσματα, δείχνουν ότι οι Επεκτάσεις του Συστήματος στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτές και μπορεί να υλοποιηθούν έτσι ώστε να διασυνδεθεί το σύνολο των νησιών, με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.