Επιστολή Μπιρμπίλη για το πετρέλαιο στη Μεσόγειο

Στήλη: Νέα

wikimedia

Στην επικινδυνότητα των εξορύξεων πετρελαίου σε μεγάλο βάθος στην περιοχή της Μεσογείου αναφέρθηκε σε επιστολή της η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Stefania Prestigiacomo- η οποία είχε πάρει αντίστοιχη πρωτοβουλία- καθώς στους Επιτρόπους Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Janez Potocnik και Günther Oettinger αντιστοίχως.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ τόνισε ότι μία δράση περιορισμού των εξορύξεων σε μεγάλο βάθος αποτελεί σε πρώτη φάση αναγκαιότητα έως ότου τα παράκτια κράτη σχεδιάσουν και υιοθετήσουν μία συγκεκριμένη στρατηγική για την εξόρυξη πετρελαίου στη Μεσόγειο. Στην περίπτωση ατυχήματος, όπως αυτού στον Κόλπο του Μεξικού, οι συνέπειες για το θαλάσσιο οικοσύστημα της Μεσογείου θα είναι καταστροφικές και πιθανόν μη αναστρέψιμες. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένας μηχανισμός συντονισμού και πρόληψης.

Η Υπουργός θα συνεχίσει τις επαφές και με άλλους ομολόγους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες της Μεσογείου για το θέμα αυτό.