Νίκος Ζωίδης: «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα»

Στήλη: Νέα

Ομιλία του Νίκου Ζωίδη, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, στην επί της αρχής συζήτηση στη Βουλή, του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα»

" Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι, σήμερα, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στον τουριστικό τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής κρουαζιέρας αγγίζει το 12% με έντονη αυξητική τάση.

Μόνο το 2009 - χρονιά διεθνούς κρίσης - ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια 13 εκατ. τουρίστες - 440.000 περισσότεροι από το 2008, ενώ οι παραγγελίες για κατασκευές νέων κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν στα 17,5 δις δολάρια (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Κρουαζιερόπλοιων ΗΠΑ και νήσων Καραϊβικής).

Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη σε παραγωγή αγορά είναι η Αγγλική, που έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ετησίως, και ακολουθούν η Γερμανική με 640.000, η Ιταλική με 512.000, η Ισπανική με 380.000 και η Γαλλική με 235.000, καθιστώντας την περιοχή της Μεσογείου πρώτο σε ζήτηση τουριστικό προορισμό.

Στην Ελλάδα, οι ισχύουσες μέχρι τώρα απαγορεύσεις με το άρθρο 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, με σκοπό την προστασία του Ελληνόκτητου και υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοιου, δυστυχώς οδήγησαν στη συρρίκνωση του κλάδου. Η μοναδική εταιρεία με ελληνική σημαία, είναι η κυπριακών συμφερόντων LOUIS. Δηλαδή, η αυστηρά «Ελληνόκτητη» κρουαζιέρα ΔΕΝ υφίσταται πια.

Άρα, δεν υπάρχει το αντικείμενο προστασίας των εν λόγω περιορισμών του Cabotage στη χώρα μας.

Η άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών, με αφετηρία ελληνικό λιμένα, στα πλοία που φέρουν σημαίες τρίτων χωρών και δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92, «για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (Cabotage), θα ωφελήσει τα μέγιστα την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.

Το Cabotage - η πλήρης απαγόρευση στο χώρο της κρουαζιέρας για πλοία με σημαία άλλων χωρών -κατά διεθνή πρωτοτυπία- αποτελεί τον ανυπέρβλητο ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της κρουαζιέρας στη χώρα μας, καθώς το 80% των κρουαζιερόπλοιων διεθνώς δεν φέρουν σημαίες των κρατών που συμμετέχουν στον Ε.Ο.Χ. και για το λόγο αυτό, το άρθρο 165 Κ.Δ.Ν.Δ. τους απαγορεύει να πραγματοποιήσουν κρουαζιέρα (δηλ. κυκλική διαδρομή) από και προς ελληνικό λιμάνι.

Μεταξύ των Μεσογειακών χωρών, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε επισκεψιμότητα. Οι τουρίστες της κρουαζιέρας είναι -κατά κοινή παραδοχή- πρώτης ποιότητας - αυτούς που χρειάζεται να ξανα-κερδίσει η χώρα μας.

Παραταύτα, η πλήρης απαγόρευση που ισχύει σήμερα, οδήγησε στη συρρίκνωση του κλάδου της κρουαζιέρας, με αποτέλεσμα τη γιγάντωση της σχετικής δραστηριότητας στις γειτονικές ανταγωνιστικές χώρες, οι οποίες έχοντας μετατρέψει τα λιμάνια τους σε αφετήριους λιμένες κρουαζιερόπλοιων, τα λεγόμενα «home-ports», απολαμβάνουν πολλαπλασιαστικά οφέλη από τα εισπραττόμενα τέλη, την πρακτόρευση, τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, τα αεροδρόμια, την τροφοδοσία, τα ξενοδοχεία και δεκάδες άλλους τομείς που ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2008 αποβιβάστηκε στην Ιταλία το 40% των επιβατών της κρουαζιέρας, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 6,5%. Δηλαδή, από το σύνολο των άμεσων δαπανών κρουαζιέρας, η Ιταλία εισέπραξε το 30,4%, ενώ, η Ελλάδα του Cabotage, μόνο το 3,3%.

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι κάθε δαπάνη 1 εκατ. ευρώ από τον κλάδο της κρουαζιέρας, δημιουργεί πολλαπλάσια επιχειρηματική παραγωγή 2,7 εκατ. ευρώ και 22 νέες θέσεις εργασίας.

Οι αρμόδιοι φορείς, και συγκεκριμένα το Ν.Ε.Ε. (Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος), το Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) και η Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) εκτιμούν ότι το ελάχιστο ετήσιο όφελος που θα προέκυπτε για την χώρα με την άρση του καμποτάζ υπερβαίνει το ποσό των 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αυτήν ακριβώς την κατάσταση σκοπούμε να δημιουργήσουμε με το αποψινό νομοσχέδιο.

Για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου, το ΥΠΟΙΑΝ συνέστησε ειδική Επιτροπή, η οποία εξέδωσε πόρισμα για την άρση των απαγορεύσεων και τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου, το οποίο έτυχε ευρύτατης αποδοχής από εκπροσώπους όλων των φορέων. Το πόρισμα αυτό, έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή για τον Θαλάσσιο Τουρισμό, με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.

Αναλυτικά για τις επιμέρους διατάξεις θα μιλήσουμε αύριο το πρωί.

Εν τάχει προβλέπεται ότι:

1. Τα πλοία που θα εκτελούν κρουαζιέρες θα πρέπει να μεταφέρουν περισσότερους από 49 επιβάτες. Η διάρκεια του ταξιδιού θα είναι κατ΄ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στο αφετήριο ελληνικό λιμάνι τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες.

2. Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες υπογράφουν με το Ελληνικό Δημόσιο Σύμβαση διάρκειας μέχρι τριών ετών, η οποία δύναται να παραταθεί.

Με τη σύμβαση αυτή ρυθμίζονται τα εξής:

i. Η προστασία και η ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών που

προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψή τους.

ii. Η βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς για κάθε

επιβάτη, που επιβιβάζεται στον λιμένα αφετηρίας του ταξιδιού (Ηome-port), η οποία θα εισπράττεται επί τόπου. Τα έσοδα από τις εισφορές θα διατίθενται υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Το ύψος της εισφοράς θα ορίζεται με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ.

iii. Η τυχόν διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις

πλοιοκτήτριες εταιρίες.

iv. Οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης και

v. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του νόμου.

3. Η ενιαία εφαρμογή των συμβάσεων για όλα τα πλοία θα εξασφαλίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Η ΚΥΑ θα ορίζει επίσης τα κριτήρια για κάθε πλοίο, όπως:

- τη μεταφορική ικανότητα,

-τη στελέχωση του πλοίου,

-τον αριθμό των δρομολογίων,

-τη συχνότητα και την περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες, και

-την τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

4. (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ)

Οι συμβάσεις όλων των Ελλήνων εργαζομένων στα εν λόγω πλοία, θα διέπονται από τις ισχύουσες Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ειδικότητας τους. Οι εργαζόμενοι θα παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισης τους με τους ίδιους όρους ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

5. Το ΥΠΟΙΑΝ θα εκπονήσει άμεσα, πρότυπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο θα άρει τις περιττές γραφειοκρατικές εμπλοκές. Καθορίζεται ως μέγιστος χρόνος υπογραφής της σύμβασης οι 30 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του πλοίου, συνοδευομένης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

6. Η λύση της σύμβασης από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου θα γίνεται με καταγγελία, για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του νόμου. Η λύση της σύμβασης με πρωτοβουλία της πλοιοκτήτριας εταιρίας θα ρυθμίζεται από τους όρους της σύμβασης.

7. Για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, μετά από αίτηση της πλοιοκτήτριας εταιρίας, εξασφαλίζεται η άμεση εφαρμογή της άρσης του καμποτάζ, με τη χορήγηση προσωρινής άδειας η οποία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2010.

Συμπερασματικά, με το παρόν Σχέδιο Νόμου:

1. τα πλοία με σημαία τρίτης χώρας, εξομοιώνονται με όσα ισχύουν για τα πλοία με σημαία των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ. - στον οποίο συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη της, και τα τρία από τα τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ. - Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, χωρίς την Ελβετία - η οποία, παρά τη συμμετοχή της στην Ε.Ζ.Ε.Σ., συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με διμερείς συμφωνίες, με περιεχόμενο διαφορετικό από την συμφωνία του Ε.Ο.Χ.).

2. εξασφαλίζεται η σχέση αμοιβαιότητας μεταξύ των τρίτων χωρών, τη σημαία των οποίων φέρουν τα πλοία που θα εκτελέσουν τους πλόες που ρυθμίζονται με το σχέδιο νόμου με τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ για τη διενέργεια αντίστοιχων πλόων, καθώς και

3. εξομοιώνονται χωρίς εξαιρέσεις τα πλοία με σημαίες τρίτων χωρών με τα Ελληνικά και Κοινοτικά πλοία, ως προς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν, η άρση του καμποτάζ θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην εκτόξευση του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε κόμβο της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο - επιφέροντας άμεσα πολύ μεγάλα οφέλη, τόσο για τις συνδεόμενες με τη θαλάσσια κρουαζιέρα Ελληνικές Επιχειρήσεις, όσο και για τις νησιωτικές και παραλιμένιες τοπικές κοινωνίες, καθώς και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν! Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνδράμουν στην εθνική προσπάθεια, στηρίζοντας με την ψήφο τους αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία!

Ευχαριστώ. "