Λαογραφικό Μουσείο Κω

Στήλη: Πολιτισμός

Το Σάββατο 26/6/2010, συνεδρίασε η επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Κω, η οποία συστήθηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Κ. Ε. Πολιτισμού του Δήμου Κω.

Παρόντες ήταν τα παρακάτω μέλη: Α. Χατζημιχαήλ, Β. Χατζηβασιλείου, Α. Κατσίλλη, Λ. Χατζηνικολάου, Κ. Κογιόπουλος, Ι. Ιωαννίδης, Χ. Κιάρης, Δ. Βοναπάρτης και Σ. Πανδή, η οποία έχει προσληφθεί από την Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ. προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της λειτουργίας του νέου Λαογραφικού Μουσείου.

Η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τους σκοπούς και το έργο του (Λαογραφικού) Μουσείου, αποφάσισε τα παρακάτω:

Καλεί όλους τους συμπολίτες μας που διαθέτουν λαογραφικό υλικό, που αφορά είδη γεωργοκτηνοτροφικά, οικιακά, αλιείας, αντικείμενα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τη λαϊκή ιατρική, να επικοινωνήσουν με την κα Σεβαστιάνα Πανδή στα τηλ/να (22420) 49487 προκειμένου να δηλώσουν την πρόθεσή τους για δωρεά/ές λαογραφικών αντικειμένων στο Μουσείο. Για τις δωρεές θα ισχύσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όπως αυτές ισχύουν σε κάθε σύγχρονο Μουσείο.