Μόνιμη στέγη για το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από τον επόμενο μήνα

Στήλη: Πολιτισμός

Λύση στο χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει μεταφερθεί στη μόνιμη έδρα του στην οδό Βαλτετσίου 42, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί το ποσό των 90.000 ευρώ που κατέβαλε κάθε χρόνο για ενοίκια.

Υπενθυμίζεται ότι από το 1983 με νομαρχιακή απόφαση, ρυθμίστηκε η στέγασή του στο συγκεκριμένο κτήριο. Οι εργασίες αναστήλωσης άρχισαν το 2001, όμως μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η στέγαση του Επιμελητηρίου με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να καταβάλλονται υψηλά ενοίκια.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κίνησε τις απαιτούμενες διαδικασίες και μέσω της εκταμίευσης 162.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κατόρθωσε να ολοκληρωθούν τα έργα αναστήλωσης και να επιτευχθεί επιτέλους η στέγαση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

To Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς ΄Ενωσης Πλαστικών Τεχνών (ΑΙΑΡ/UNESCO).