Δήμος Κω: αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Στήλη: Δελτία Τύπου

Δήμος Κω

- Η εργασία είναι δικαίωμα. Η στήριξη των ντόπιων επιχειρήσεων είναι υποχρέωση.

Δύο από τα κύρια και ουσιώδη προβλήματα της κοινωνίας μας είναι η σύνθλιψη των οικογενειακών επιχειρήσεων και η ανεργία.

Το 1ο αναπτυξιακό Συνέδριο του νέου Δήμου ανοίγει τους ορίζοντες για την αντιμετώπιση τους.

Σε αυτό θα αναπτυχθούν οι προβληματισμοί και οι θέσεις για την έξοδο από την κρίση που βαθαίνει ολοένα και περισσότερο.

Ο Δήμος μας καλείται μέσα από αυτό το συνέδριο να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αντιμετωπίσει με όλες του τις δυνάμεις τα φαινόμενα της οικονομικής ύφεσης επιλέγοντας δράσεις με στόχο την όσο γίνεται μεγαλύτερη οικονομική αναθέρμανση σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Προς τούτο η Εκτελεστική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου αποφάσισε την λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακοινωθούν μετά από προετοιμασία στο Συνέδριο και αφορούν την διάθεση του συνόλου των πιστώσεων του προγράμματος εκτελεστέων έργων της διετίας για την απασχόληση μεγάλου αριθμού ανέργων και για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.

Ο Δήμαρχος της Κω καλείται να δημιουργήσει σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 11μελή ομάδα διοίκησης έργου για την απασχόληση και για την υποστήριξη των οικογενειακών επιχειρήσεων, αποτελούμενη από εκπροσώπους των παραγωγικών κλάδων του νησιού μας η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία όλων των προτάσεων για έργα και προμήθειες και την ενεργοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού πριν από την λήψη των αποφάσεων από τα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή ενισχύει την αναγκαία διαφάνεια, και δημιουργεί προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα συλλογικά τους όργανα. Κινητοποιεί ευρύτερες ομάδες πληθυσμού μέσα από την απόκτηση γνώσης των κρίσιμων καταστάσεων και των αναγκών και καθιστά την κοινωνία συμμέτοχη στην επίλυση των προβλημάτων.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κω με την ίδια απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καλείται να επεξεργαστεί τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας της παραπάνω διαδικασίας και να παίξει ουσιαστικό ρόλο γνωμοδοτώντας προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Ομάδας Διοίκησης έργου.

Στο Συνέδριο της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου ο Δήμος μας ανοίγει νέους ορίζοντες θέτοντας τις βάσεις για την αναθέρμανση και την αναζωογόνηση της οικονομίας με κανόνες διαφάνειας, συμμετοχής και συνεργασίας των πολιτών.

 

- Συνεργατικές Ομάδες. Η απάντηση στην απασχόληση την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου αποφάσισε την υποστήριξη των πρωτοβουλιών για την δημιουργία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κοινωνικής Οικονομίας στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Καινοτόμων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου απαιτείται η συμμετοχή 7 φυσικών προσώπων για την δημιουργία μιας ΕΠΕ, εκ των οποίων οι 5 θα εργάζονται σε αυτήν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή Εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κω να συντάξει πρότυπους κανονισμούς των δράσεων, της συμμετοχής και της επιλογής των ΕΠΕ που θα υποστηριχθούν από τον Δήμο. Καλεί επίσης τον Σύλλογο των Οικονομολόγων της Κω να συνδράμουν εθελοντικά στα πρώτα βήματα της δημιουργίας των νέων σχημάτων των σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Στο Συνέδριο της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου με την παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της σύστασης και της λειτουργίας των ΕΠΕ και θα ξεκινήσει η προσπάθεια ενεργοποίησης των πολιτών για την συμμετοχή τους.

Ο Δήμος της Κω έχοντας ως στόχους την δημοκρατική και συμμετοχική διαχείριση και την προώθηση της αλληλεγγύης σε συνάρτηση με το συλλογικό οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον των μελών των ΕΠΕ θα υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις κάθε πρόταση που θα ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στην παραγωγή και στην εργασία.