Προστάζει το πρωινό

Στήλη: Portraits on the Road

Lali Masriera, soundgarden:nothing to say

Ν' ανοίξω το παράθυρο

- Φτάνει λίγος ήλιος
να διώξει μια τόση καταιγίδα
απ' το κεφάλι μου;

- Εγώ πάλι δεν ξέρω
Έγινα η άπιστη της μέρας.

 

Stella Cadente