Μεγάλη Εβδομάδα

Εικόνα: dandy_fsj, Softly Now

Γράφει ο Βασίλης Ν. Πης